10.06.2006

MAI MÉS SOLES
L'aprovació dijous al Congrés, de la llei de la promoció de l'autonomia personal i atencio a les persones en situació de dependència, que va presentar el ministre Jesús Caldera, marca un abans i un després en el nostre Estat del benestar i subratlla les polítiques socials i progressistes del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Mentre altres països europeus molt més avançats que el nostre i amb un Estat del benestar més desenvolupat, han iniciat un cert retrocés en les prestacions i ajudes públiques en la xarxa social, a Espanya iniciem un camí històric que ens apropa als models més desenvolupats d'Estat del benestar escandinaus.
A partir de l'1 de gener les ciutadanes i ciutadans espanyols assolirem per dret de ciutadania la possibilitat de ser atesos per la xarxa de serveis públics si tenim situacions de dependència. S'haurà acabat amb la situació injusta que feia recaure en les famílies, majoritariament en les dones, que deixen feina o tenen moltes dificultats per treballar, dedicant molt del seu temps a tenir cura de la gent gran o de persones discapacitades que necessiten de l'ajuda d'una tercera persona. Les famílies podran triar fer-ho elles mateixes o bé a través dels serveis que proveirà l'Estat i les comunitats autònomes. Aquest es un servei universal que tindrà algunes correccions en funcions de les rendes (copagaments) per assegurar-ne l' equilibri financer que provindrà dels pressupostos generals de l'Estat i de les Comunitats autònomes i no de noves quotes a la Seguretat Social.
Aquesta llei va comptar amb el suport de tots els partits d'esquerres i, fins i tot, del partit popular que no podia votar en contra d'una llei que tindrà tants beneficiaris. La sorpresa la va donar CIU i el seu diputat Carles Campuzano, que van votar en contra defensant arguments de conflictes de competències i el que es més greu defensant un model alternatiu íntegrament lliberal, inspirat en les tesis clàsiques de Milton Friedman.
Les sessions parlamentàries tenen a vegades notícies excel·lents com aquesta, que permetrà que les dones no es quedin soles en l'atenció a les persones amb dependències. Un canvi d'autèntica justícia social.